1.ปริ๊นใบสมัคร แล้วกรอกรายละเอียด
2.แนบสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อม เขียนว่า ใช้สมัครนายหน้าประกันรถยนต์เท่านั้น
3.แนบสลิปโอนเงิน 200 บาท โอนเข้าบัญชีตามรูปด้านบน
4.ถ่ายรูปเอกสารข้อ 1 - 3 ส่งมาที่ Line id : thaimlm